assemblea 2

Data:   5 de juny de 2014 (dijous)

Hora:   19:00 hores

Lloc:    Gimnàs de l’Escola

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  2. Seguiment del Pressupost anual i aprovació de la gestió de la Junta.
  3. Informació sobre les activitats més rellevants de les comissions.
  4. Informació sobre assumptes del barri.
  5. Proposta relativa a la dotació de “speaker” i reforç en expressió escrita en català.
  6. Proposta sobre les colònies per al curs 2014-15.
  7. Admissió de propostes i suggeriments per part dels socis.

 

Barcelona, 22 de maig de 2014

La secretària

 

Júlia Fajardo Garcia