Seguint indicacions de la Junta Directiva, us convoquem per a la propera sessió de l’Assemblea General de l’AFA de l’Escola Pere IV, que tindrà lloc d’acord amb el detall següent:

Data:   23 de novembre de 2022 (dimecres)

Hora:   19 hores

Lloc:    Presencial al Gimnàs de l’Escola

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’acta anterior
  2. Memòria i tancament balanç exercici 2021/2022
  3. Pressupost curs 2022/2023 i dotació a l’escola
  4. Continuïtat extraescolars
  5. Precs i preguntes