Comprar llibres seria una cosa bona si hom pogués comprar també el temps per llegir-los; en general, però, l’adquisició de llibres es confon amb l’apropiació del seu contingut.

Arthur Schopenhauer, (1788-1860)