Amb motiu de les Eleccions Municipals, el Consell Escolar de Barcelona ha aconsellat fer un canvi en el dia de lliure disposició del 22 de maig que us vam dir a inici de curs.

El nostre Consell Escolar ha decidit passar-ho al divendres 29 de maig, donat que s’ha traslladat al dilluns, 1 de juny, la segona pasqua.

Apunteu-lo a l’agenda!!

 

10anyspereiv