Excursió a la neu. Tuixent 17 de febrer.
Data màxima per a inscripcio: 10 de febrer