Objectius

Les activitats extraescolars es porten a terme fora de l’horari lectiu i amb l’objectiu de complementar-lo, sempre seguint la línia pedagògica de l’escola. Contribueixen a despertar inquietuds, millorar els coneixements en diferents àrees, fomentar la creativitat i reforçar valors. Per tant, tenen un objectiu més enllà de cobrir la jornada laboral de mares i pares, i aquest no hauria de ser mai l’únic motiu per inscriure els nens/es.

Les activitats estan pensades per afavorir el desenvolupament personal dels infants i, també, perquè les visquin com una experiència lúdica. És una responsabilitat compartida entre els pares i les pròpies activitats mantenir la motivació dels infants, perquè això acabarà repercutint en la seva actitud i en el bon funcionament de les activitats.

Quins són els criteris amb què s’organitza l’oferta?Qualitat de l’activitat.

  • Continuïtat dels projectes presentats per les empreses responsables.
  • Programació, objectius i possible nombre de destinataris.
  • Espais disponibles respecte dels espais necessaris.