Us esperem a tots i totes el proper dimecres dia 4 de febrer a les 19.30 hores al gimnàs de l’escola

Per a qualsevol informació addicional podeu posar-vos en cantacte amb ampa@pereiv.cat

 

preins

Benvolgudes famílies,

Com ja comença a ser una tradició, després dels torrons, vénen els problemes amb les adscripcions…..

Així doncs, us hem de informar que el Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona va analitzar, en sessió de 15 de desembre de 2014, les adscripcions entre centres educatius i va estudiar les propostes de modificacions que en aquest sentit havien estat presentades pels centres o pel Gabinet Tècnic de Programació i Suport a l’Escolarització.

Les adscripcions es determinen tenint en compte, entre d’altres, que les escoles de primària comptin amb almenys dos Instituts adscrits – és la situació més habitual, per bé que hi ha casos en què es compta amb un o amb més de dos – i que el seu alumnat pugui accedir a algun d’aquests Instituts. A l’hora d’analitzar hipotètiques modificacions es valoren els beneficis i també els possibles desequilibris en l’oferta educativa, i fins a quin punt aquests implicarien la revisió de les adscripcions de centres propers.

Tenint en compte aquests criteris i la resta dels que preveu la normativa vigent, el Consell de Direcció ha analitzat la situació de la Zona d’escolarització Z26 i ha considerat pertinent determinar que totes les seves escoles públiques quedin adscrites a tots els Instituts de la zona S1002 (Sant Martí 2): Institut Front Marítim, Institut Icària i Institut Quatre Cantons. A més a més, s’han afegit Instituts d’altres zones, amb variacions segons les escoles.

Com a conseqüència d’aquesta mesura, les adscripcions de les escoles públiques de la Zona Z26 queden:

A les escoles

La Llacuna del Poblenou

La Mar Bella

L’Arenal de Llevant

Les Acàcies

Pere IV

Sant Martí

Vila Olímpica

Fluvià

els corresponen els Instituts

• INS Icària

• INS Front Marítim

• INS Quatre Cantons

• INS Barri Besós

A  l’escola Antoni Brusi li correspon

•  INS Icària

•  INS Front Marítim

•  IMS Quatre Cantons

•  INS Fort Pius

•  INS Verdaguer

A l’escola Bogatell li correspon

• INS Icària

• INS Front Marítim

• INS Quatre Cantons

• INS Verdaguer

 Davant d’aquest nova situació de les adscripcions, la junta de l’Ampa ha fet les següents valoracions:

• Augmenta la discriminació que ja tenien les famílies amb fills/es únics.

• Dificulta l’agrupament familiar dels alumnes en l’institut que cada família ha escollit, doncs la puntuació per germans és igual per tots els centres. Tenen la mateixa puntuació les famílies que tenen un germà a qualsevol de les escoles de primària adscrites que les famílies que tenen germans a qualsevol dels quatre instituts

• Dificulta la continuïtat dels nostres alumnes als instituts que abans teníem adscrits, la continuïtat dels projectes, i l’establiment de vincles entre els centres.

• Impedeix la planificació familiar, si tenim en compte que de 5 anys que portem amb adscripcions, cada curs ha suposat una modificació, i entenem que sempre perjudicant-nos.

Considerem que si de les 187 escoles de primària que hi ha a Barcelona:

26 escoles tenen només 1 institut adscrit

93 escoles tenen 2 instituts adscrits

50 escoles tenen 3 instituts adscrits

Entenem que la gran majoria, és a dir 169 escoles, o el 96% de les famílies barcelonines tenen moltes més probabilitats que les de Poblenou, de escollir l’institut desitjat, i el que és més important, tenir als germans junts al mateix institut. I que per tant la justificació d’igualtat d’oportunitats que ha generat la nova adscripció, no és així si ens comparem amb la resta de Barcelona.

També us volem informar que aprofitant una reunió que teníem al Consorci, amb la resta d’escoles del Poblenou, per rebre informació sobre la situació del nou Institut pel barri (penjarem el resum al bloc) vam aprofitar per demanar al Gerent del mateix, que siguin ells, l’Administració, qui vinguin a donar les explicacions sobre el nou procés d’adscripcions, així com del criteris de puntuació. Així doncs, us convocaríem quan ens arribi la resposta.

Entenem però, que mentre no ens arribi cap resposta oficial es pot fer una reunió amb tota la comunitat, per valorar i recollir propostes per prendre altres mesures de pressió.