El podeu descarregar aquí:
www.jmmarch.net/ampa/14-BUTLLETI.pdf  
També el trobareu juntament amb tots el números anteriors a la pàgina BUTLLETINS.