Recordeu famílies!, avui reunió de menjador i taller d’alimentació a les 18 hores. Hi haurà servei d’acollida.