Summer Show del British Council d’avui.  Actuació dels nens P3 a 1r