La Comissió de Muntanya, formada pel grup d’infantil i el grup de Primària, informa que finalment l’acampada no es farà durant aquest corrent curs