vote3 copia

.
Per motius de disposició del gimnàs de l’escola avancem l’hora de l’ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA d‘AMPA prevista pel dijous 12 de novembre a les 18:30h. amb el següent ordre del dia:

1. Torn obert als candidats per a l’explicació de les seves propostes
2. Votacions: les votacions es realitzaran mitjançant vot secret amb una butlleta que es lliurarà a tots els socis amb dret a vot (un vot per cada família) . Cada soci podrà votar en representació d’un altre (esta limitat a un 1 vot com màxim) presentant l’ autorització a l’entrada (escrita i signada) segons l’imprès que podeu recollir a la secretaria d’ AMPA i al bloc ( -Descarrega PDF-  )
3. Recompte de vots
Atès la poca disponibilitat de temps (a les 20 hores hi ha body balance) i el fet de que s’ha de fer control d’assistència a l’entrada us preguem la màxima puntualitat i que porteu un bolígraf per votar.

Esperem la vostra assistència.
Junta directiva en funcions