Socis de l’Ampa de l’Escola Pere IV

 

Benvolguts i benvolgudes,

Seguint indicacions de la Junta Directiva, us convoco per a la propera sessió de l’Assemblea General de l’Ampa de l’Escola Pere IV, que tindrà lloc d’acord amb el detall següent:

Data:   7 de juny de 2017 (dimecres)

Hora:   19:30 hores

Lloc:    Gimnàs de l’Escola

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’Acta anterior celebrada el dia 3 de novembre de 2016.
  2. Balanç Junta Directiva i Comissions del curs 2016/2017.
  3. Presentació del Compte de Resultats 2016/2017 (novetats quotes acollida curs 2017/2018).
  4. Aprovació del nomenament del nou Tresorer i la nova Secretària de l’AMPA (curs 2017/2018).
  5. Projecte curs 2017/2018: Cohesió Social i Convivència.
  6. Nou funcionament de les activitats extraescolars pel curs 2017/2018.
  7. Precs i preguntes

Barcelona,  22 de maig de 2017

Laia Santanach i Sabatés

Secretària de l’AMPA