Seguint indicacions de la Junta Directiva, us convoquem per a la propera sessió de l’Assemblea General de l’Ampa de l’Escola Pere IV, que tindrà lloc d’acord amb el detall següent:

Data:   3 de Novembre de 2021 (dimecres)

Hora:   19 hores

Lloc:    Reunió telemàtica via Google Meet i presencial al gimnàs de l’escola.

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació acta anterior
  2. Tancament i pressupostos i dotació escola
  3. Eleccions
  4. Precs i preguntes

El link per conectar-se telemàticament a la reunió:

Reunió Assemblea AMPA Pere IV
Dimecres, 3 de de novembre · 7:00-9:00pm
Informació per unir-se a una reunió de Google Meet
Enllaç de la videotrucada: https://meet.google.com/rbo-opab-yag
O marca: ‪(US) +1 916-836-2774‬ PIN: ‪698 615 507‬#