Seguint indicacions de la Junta Directiva, us convoquem per a la propera sessió de l’Assemblea General de l’Ampa de l’Escola Pere IV, que tindrà lloc d’acord amb el detall següent:

Data:   21 d’abril de 2021 (dimecres)

Hora:   19 hores

Lloc:    Reunió telemàtica via Google Meet

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’acta anterior
  2. Tancament provisional exercici 2020/2021
  3. Renovació de càrrecs de la Junta
  4. Ampasoft: implementació d’un nou software de gestió per l’AMPA
  5. Reformes del pati
  6. Precs i preguntes

El link per conectar-se a la reunió es publicarà via canals de comunicació de l’AMPA el mateix dia de la reunió.