Barcelona,  2 de desembre 2011

Benvolguts pares i mares,

Per la present em plau convocar-vos a l’Assemblea General Ordinària de socis de l’AMPA de l’Escola Pere IV que celebrarem el proper dimecres 21 de desembre  de 2011 a les 18,30 hores en primera convocatòria i a les 19 h en segona,  al gimnàs de l’escola, amb el següent

ORDRE DEL DIA

  1. LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
  2. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ PRESSUPOST 2011- 12.
  3. PRESENTACIÓ I APROVACIÓ DE LA PROPOSTA PER COMPENSAR LA REDUCCIÓ DE LA 6 HORA
  1. INFORMACIONS VARIES : ACCIONS CONJUNTES AMB ALTRES ESCOLES, SPEAKER,,DELEGATS DE CURS,
  2. INFORMACIONS DE LES COMISSIONS.
  3. TORN OBERT DE PARAULES. PRECS I PREGUNTES

 

Esperem comptar amb la vostra assistència, creiem que les diferents mesures que s’estan fent a l’escola pública necessiten de la implicació de totes les famílies per poder reflexionar i proposar actuacions tots plegats!

Hi haurà servei d’acollida

Salutacions,

Patricia Sarrias,

presidenta AMPA