cartell responsables Ballaruga 2016

Benvolgudes famílies,

Com ja sabeu, des de fa molts anys la Comissió Pedagògica organitza la Ballaruga.

Som molta gent la que participem activament en la seva realització, i un cop més volem comptar amb la vostra participació en la que ja serà la nostra onzena edició.

Molts sou veterans o ja hi heu col·laborat, i a d’altres potser els agradaria iniciar-se per primer cop com a responsables de grup.

Es per això que ens dirigim a vosaltres per fer una previsió de les persones que portaran a terme aquesta gran aventura que començarà l’11 d’abril.

Per als qui encara no us hagueu iniciat farem un breu resum explicant en què consisteix l’activitat i quines son les tasques que s’han de realitzar com a responsable de grup:

Descripció de l’activitat.

 La Ballaruga és una activitat de ball/interpretació que es representa el dia de la festa de fi de curs, 18 de juny, a la tarda abans del Sopar de Germanor. Es tracta d’una activitat oberta i gratuïta per a tots els alumnes.

Cada grup compta amb tres responsables (segons les necessitats en cada cas) i farà una sessió setmanal de mitja hora, a partir de l’11 d’abril i fins al 16 de juny (dijous), i el divendres 17 de juny (Assaig General).

Abans de la primera sessió s’establirà un període d’inscripció; els responsables també es reuniran amb la Comissió Pedagògica per qüestions organitzatives i per determinar el tema i desenvolupament central del festival.

El compromís ha de ser durant les deu setmanes que dura l’activitat.

Tasques dels responsables de grup.

 Assistir a la reunió organitzativa de la Comissió Pedagògica (mínim un responsable per grup). Abans de la primera sessió, han de triar la cançó dins del tema establert i muntar una coreografia adequada a l’edat dels alumnes.

 • Assistir a tots els assajos.
 • Coordinar-se amb la resta de col·laboradors (la Comissió us facilitarà un llistat de voluntaris) per planificar el vestuari, complements i maquillatge dins dels límits del pressupost.
 • Un dels responsables exercirà d’interlocutor entre la comissió i la resta de responsables del seu grup; haurà de facilitar un correu que consulti amb assiduïtat. Aquesta persona també s’encarregarà de lliurar la liquidació amb els tiquets corresponents.

Compromisos en les sessions setmanals.

Es demana màxima puntualitat en les entrades i sortides.

Abans de l’hora ningú no pot accedir a l’escola.

Un dels tres responsables de grup s’encarregarà de recollir els alumnes a l’entrada principal de l’escola i/o extraescolars, un altre de recollir l’equip de musica i el llistat d’assistència, que demanarà prèviament a l’Esther o Mari Juli (Secretaria de l’AMPA).

Quan tinguin tot el grup complet aniran a l’aula indicada per realitzar l’assaig:

 • Ompliran la graella d’assistència.
 • Només restaran a l’aula els responsables de grup.
 • En els grups d’infantil, una de les persones responsables s’encarregarà d’acompanyar els infants al lavabo;en cap moment poden anar sols per l’escola.
 • Durant l’activitat controlaran que no es toqui cap material de l’escola.
 • En finalitzar l’activitat s’encarregaran de lliurar els alumnes a les famílies, tornaran l’equip de musica a l’Esther o Mari Juli i deixaran tot endreçat, sempre amb el màxim de puntualitat, ja que possiblement vindrà un altre grup al darrere.
 • Si algú dels responsables no pot assistir a alguna de les sessions haurà de coordinar-se molt bé amb els altres membres responsables.
 • En cas de qualsevol incident o entrebanc durant les sessions d’assaig, caldrà comunicar-ho d’immediat a la Comissió Pedagògica abans de prendre cap decisió.

Busquem:

 • Compromís durant les deu setmanes que dura l’ activitat.
 • Capacitat d’organització
 • Sentit del ritme
 • Coordinació amb la resta de companys
 • Ganes de gaudir amb els nostres infants
 • Bon humor i, sobretot, molta il·lusió

Us donem unes indicacions de com fer-ho:

1.     Els interessats a ser responsables de grup hauran d’ENVIAR UN CORREU ELECTRÒNIC a:

ampa.pedagogica@pereiv.cat

Al correu haureu d’indicar: el vostre nom i cognoms, nom/cognoms i curs dels vostres fills, disponibilitat horària* (dies i possibles hores, EL MÀXIM D’ OPCIONS POSSIBLES).

RECOMANACIONS IMPORTANTS:

–      Abans de prendre la decisió de ser responsable de grup hem de estar ben segurs que els nostres fills hi volen participar.

–      * Per garantir el màxim de participació intentem tenir en compte el factor extraescolars grup-classe; hi ha moltes opcions!!!!!

 

Els horaris de què disposem són els següents (en intervals de 30 min):

 

–      Dilluns de 17 h a 19 h (Exemple: 17 h a 17:30 h / 17:30 h a 18 h / 18 h a 18:30 h / 18:30 h a 19 h)

–      Dimarts de 17:30 h a 19 h

–      Dimecres de 17:30 h a 19 h

–      Dijous de 17:00 h a 19 h

–      Divendres de 17 h a 18 h

 

 

 2.     Una vegada acabat el termini de lliurament, la Comissió Pedagògica assignarà horaris i espais i us convocarà a una reunió organitzativa.

 

 Data màxima per enviar el correu

DIVENDRES 4 DE MARÇ

 

Comissió Pedagògica Ampa Pere IV

26 de febrer del 2016

Benvolgudes famílies,

 

Com ja sabeu, des de fa molts anys la Comissió Pedagògica organitza la Ballaruga.

Som molta gent la que participem activament en la seva realització, i un cop més volem comptar amb la vostra participació en la que ja serà la nostra onzena edició.

 

Molts sou veterans o ja hi heu col·laborat, i a d’altres potser els agradaria iniciar-se per primer cop com a responsables de grup.

 

Es per això que ens dirigim a vosaltres per fer una previsió de les persones que portaran a terme aquesta gran aventura que començarà l’11 d’abril.

Per als qui encara no us hagueu iniciat farem un breu resum explicant en què consisteix l’activitat i quines son les tasques que s’han de realitzar com a responsable de grup:

 

Descripció de l’activitat.

 

La Ballaruga és una activitat de ball/interpretació que es representa el dia de la festa de fi de curs, 18 de juny, a la tarda abans del Sopar de Germanor. Es tracta d’una activitat oberta i gratuïta per a tots els alumnes.

Cada grup compta amb tres responsables (segons les necessitats en cada cas) i farà una sessió setmanal de mitja hora, a partir de l’11 d’abril i fins al 16 de juny (dijous), i el divendres 17 de juny (Assaig General).

Abans de la primera sessió s’establirà un període d’inscripció; els responsables també es reuniran amb la Comissió Pedagògica per qüestions organitzatives i per determinar el tema i desenvolupament central del festival.

El compromís ha de ser durant les deu setmanes que dura l’activitat.

 

Tasques dels responsables de grup.

 

§  Assistir a la reunió organitzativa de la Comissió Pedagògica (mínim un responsable per grup). Abans de la primera sessió, han de triar la cançó dins del tema establert i muntar una coreografia adequada a l’edat dels alumnes.

§  Assistir a tots els assajos.

§  Coordinar-se amb la resta de col·laboradors (la Comissió us facilitarà un llistat de voluntaris) per planificar el vestuari, complements i maquillatge dins dels límits del pressupost.

§  Un dels responsables exercirà d’interlocutor entre la comissió i la resta de responsables del seu grup; haurà de facilitar un correu que consulti amb assiduïtat. Aquesta persona també s’encarregarà de lliurar la liquidació amb els tiquets corresponents.

 

Compromisos en les sessions setmanals.

 

ü  Es demana màxima puntualitat en les entrades i sortides.

ü  Abans de l’hora ningú no pot accedir a l’escola.

ü  Un dels tres responsables de grup s’encarregarà de recollir els alumnes a l’entrada principal de l’escola i/o extraescolars, un altre de recollir l’equip de musica i el llistat d’assistència, que demanarà prèviament a l’Esther o Mari Juli (Secretaria de l’AMPA).

ü  Quan tinguin tot el grup complet aniran a l’aula indicada per realitzar l’assaig:

§  Ompliran la graella d’assistència.

§  Només restaran a l’aula els responsables de grup.

§  En els grups d’infantil, una de les persones responsables s’encarregarà d’acompanyar els infants al lavabo;en cap moment poden anar sols per l’escola.

§  Durant l’activitat controlaran que no es toqui cap material de l’escola.

§  En finalitzar l’activitat s’encarregaran de lliurar els alumnes a les famílies, tornaran l’equip de musica a l’Esther o Mari Juli i deixaran tot endreçat, sempre amb el màxim de puntualitat, ja que possiblement vindrà un altre grup al darrere.

§  Si algú dels responsables no pot assistir a alguna de les sessions haurà de coordinar-se molt bé amb els altres membres responsables.

§  En cas de qualsevol incident o entrebanc durant les sessions d’assaig, caldrà comunicar-ho d’immediat a la Comissió Pedagògica abans de prendre cap decisió.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Busquem:

 

Ø  Compromís durant les deu setmanes que dura l’ activitat.

Ø  Capacitat d’organització

Ø  Sentit del ritme

Ø  Coordinació amb la resta de companys

Ø  Ganes de gaudir amb els nostres infants

Ø  Bon humor i, sobretot, molta il·lusió

 

 

 

Us donem unes indicacions de com fer-ho:

 

1.     Els interessats a ser responsables de grup hauran d’ENVIAR UN CORREU ELECTRÒNIC a:

 

ampa.pedagogica@pereiv.cat

 

 

Al correu haureu d’indicar: el vostre nom i cognoms, nom/cognoms i curs dels vostres fills, disponibilitat horària* (dies i possibles hores, EL MÀXIM D’ OPCIONS POSSIBLES).

 

RECOMANACIONS IMPORTANTS:

 

      Abans de prendre la decisió de ser responsable de grup hem de estar ben segurs que els nostres fills hi volen participar.

      * Per garantir el màxim de participació intentem tenir en compte el factor extraescolars grup-classe; hi ha moltes opcions!!!!!

 

 

Els horaris de què disposem són els següents (en intervals de 30 min):

 

      Dilluns de 17 h a 19 h (Exemple: 17 h a 17:30 h / 17:30 h a 18 h / 18 h a 18:30 h / 18:30 h a 19 h)

      Dimarts de 17:30 h a 19 h

      Dimecres de 17:30 h a 19 h

      Dijous de 17:00 h a 19 h

      Divendres de 17 h a 18 h

 

 

 

2.     Una vegada acabat el termini de lliurament, la Comissió Pedagògica assignarà horaris i espais i us convocarà a una reunió organitzativa.

 

 

Data màxima per enviar el correu

DIVENDRES 4 DE MARÇ

 

 

 

 

 

 

Comissió Pedagògica Ampa Pere IV

26 de febrer del 2016