Durant la propera Assemblea General de l’AMPA del dia 3 de novembre de 2021, es celebraran les eleccions a la nova Junta de l’AMPA pel mandant 2021-2023.

Un cop finalitzat el període de presentació de candidatures, us fem extensible la publicació de la llista definitiva de candidatures:
Proclamacio Candidatures 2021