assembla ampa

Data:   27 d’octubre de 2014 (dilluns)

Hora:   19:00 h (1a. convocatòria) i 19:30 h (2a. convocatòria)

Lloc:    Gimnàs de l’Escola

ORDRE DEL DIA

  1. Aprovació de l’acta anterior celebrada el 5 de juny de 2014.
  2. Informació respecte de les dotacions de l’ampa a l’Escola en concepte d’ infraestructures i mestres de reforç i speaker.
  3. Aprovació del balanç exercici curs 2013/2014 i del nou pressupost per a l’exercici del curs 2014/2015.
  4. Breu presentació de les diferents comissions.
  5. Proposta de creació de nova comissió de menjador
  6. Informacions i propostes pel 10è aniversari ESCOLA / AMPA
  7. Precs i preguntes

Us hi esperem!!!