eleccions AMPA

Benvolgudes famílies,

Un cop finalitzat el termini de presentació de candidatures i el termini de presentació d’al·legacions, el resultat ha estat que han quedat vacants els càrrecs de presidència, vicepresidència i vocalia de menjador.

Pels càrrecs de vicepresidència i vocalia no existeix cap impediment estatutari per tal que l’Ampa funcioni amb normalitat ja que existeixen mecanismes de substitució, però el càrrec de la presidència és necessari. Les funcions del president/a són fonamentals essent un càrrec necessari ja que ostenta, entre d’altres, la representació legal de l’Ampa.

En aquest sentit, vista la vacant produïda per la presidència, aquesta Junta Directiva cessant considera procedent suspendre el procés electoral previst pel dia 17 de novembre i convocar, amb caràcter extraordinari, una sessió específica de l’Assemblea General per tal de nomenar els càrrecs de la Junta Directiva amb candidatura i per tal de cobrir les vacants produïdes de forma provisional per aquest curs, tot incorporant, si fos necessari, a les persones que tinguin interès en les properes reunions de junta, i així poder tenir un relleu a la presidència en el termini del curs 2015-16.

L’esmentada sessió està prevista pel proper dia 24 de novembre de 2015 a les 19h al Gimnàs de l’Escola.

Es prega la màxima assistència de tots els socis en interès de la comunitat.

La Junta Directiva cessant,