Benvolguts/des socis/es,

La Junta Directiva de l’AMPA de l’Escola Pere IV, reunida en sessió ordinària el passat dia 22 de setembre de 2021, i d’acord amb el que estableixen els Estatuts de l’associació, va acordar la convocatòria d’eleccions per escollir els membres de la Junta Directiva per a un nou període de dos anys (2021-2023) i va establir el procediment que se seguirà.

AIXÍ MATEIX, ES VA ACORDAR EL SEGÜENT CALENDARI ELECTORAL:

  • Termini per a la presentació de candidatures: Del dimecres 29 de setembre al dilluns 11 d’octubre de 2021.

  • Proclamació de candidatures: El divendres 15 d’octubre, l’actual Junta Directiva farà públiques les candidatures presentades a través de l’APP de l’Escola i l’AMPA.

  • Convocatòria de l’Assemblea General i Jornada Electoral: Entre el dilluns, 18 d’octubre, i el dimecres, 20 d’octubre, l’actual Presidenta de l’AMPA convocarà l’Assemblea General Ordinària, durant la qual tindrà lloc l’elecció de la nova Junta Directiva.

  • Assemblea General i Jornada Electoral: Dimecres, 3 de novembre de 2021 a les 19h

PROCEDIMENT A SEGUIR PER PRESENTAR UNA CANDIDATURA: 

Els pares i mares interessats a presentar la seva candidatura per a la Junta Directiva ho poden fer omplint la butlleta que trobaran adjunta i enviant-la per email a ampa@pereiv.cat abans del dia 11 d’octubre.

BUTLLETA

La Junta Directiva ha de comptar amb President/a, Vicepresident/a, Secretari/a, Tresorer/a i un nombre indefinit de vocals. Les persones interessades a presentar candidatura han d’especificar a quin càrrec opten. 

En la darrera reunió de la Junta Directiva actual, celebrada el 22 de setembre, una part dels seus membres van manifestar la intenció de NO presentar candidatura de continuïtat. Aquests càrrecs són: Presidència, Vicepresidència, Tresoreria, Secretaria, Vocalia de la Comissió de Casals i Colònies i Vocalia de la Comissió de Temps de Trobades i Biblioteca. 

La Junta Directiva que surti escollida tindrà un mandat de dos anys (2021-2022).

Així mateix, els membres de la Junta Directiva actual animen a tots els pares i mares a formar part de la Junta de l’AMPA, per millorar d’aquesta manera les possibilitats de fer una feina profitosa per als alumnes, les famílies i la nostra escola.

Cal remarcar que tots els pares i les mares que estan fent un servei a l’AMPA, tant des de la Junta com des de qualsevol altra responsabilitat, ho fan de forma absolutament voluntària, sense rebre, per tant, cap mena de guany ni recompensa per la seva tasca.

FUNCIONS DE LA JUNTA DE L’AMPA:

a) Vetllar pel compliment de la missió de l’entitat.

b) Vetllar pel compliment dels fins definits als estatuts.

c) Iniciar, coordinar i donar suport a les activitats que es proposin, sempre que s’ajustin als objectius de l’associació.

d) Dur a terme les decisions de l’assemblea.

e) Organitzar les activitats.

f) Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi l’associació.

g) Realitzar una memòria d’activitats.

h) Representar l’associació davant l’opinió pública.

i)  Motivar i incentivar tots els pares i mares del seu centre perquè s’impliquin en l’educació dels seus fills i filles i participin en les activitats del centre i de l’associació encaminades a la millora de la qualitat educativa.

Atentament,

Junta de l’AMPA de l’Escola PereIV

Barcelona, 27 de setembre de 2021