Aprofitant l’ambient preelectoral que tenim aquest mes a Catalunya, laLluïsa Guedea proposa 4 preguntes als candidats a Representants delConsell Escolar de la nostra escola.

La idea és que tots puguemconèixer-los una mica més i tinguem més dades a l’hora de votar.

Les respostes dels candidats que s’animin, les publicarem comcomentaris a aquesta mateixa notícia.
1. Què és per a tu i per a què serveix el Consell Escolar?

2. Quins són els trets millorables que té l’escola i que es pot treballar des de Consell Escolar?

3. Quines propostes vols aportar?

4. Aprofitaràs la comissió de Consell Escolar creada recentment al’Ampa per a treballar en grup amb tots els representants de pares imares al Consell Escolar?