berti0808bloc
Més imatges enviades per Carlos Meya, gràcies.

Les fotos: www.pbase.com/ampa/09berti