La Núria Garcia Morales, en fa arribar l’enllaç a aquest programa de televisió que ha trobat interessant per compartir amb la resta de nosaltres:

“Famílies i escola” és, sobretot, un programa didàctic (és a dir, a banda d’entretenir, intentar  formar). L’objectiu bàsic del programa és que les famílies tinguin més informació i eines per fer cada dia la seva tasca educativa.

Per això, diem que “Famílies i escola” és, de fet, una escola de pares i mares en format televisiu.

Per aconseguir-ho, el programa fa servir aquestes eines:

-Enfocament amè, desenfadat (fins i tot amb algun moment còmic).
-Combinació de la paraula oral i escrita (debat vs. grafismes).
-Combinació de comentaris teòrics i d’exemples pràctics.
-Conclusions clares.
-Llenguatge senzill.

l’enllaç:

Famílies i escola

La informació i les opinions que aquí es publiquen son propietat i responsabilitat dels qui las emeten i no tenen perquè coincidir amb la línea de l ‘AMPA