Moll de La Barceloneta
Diumenge 25 d’abril de 2010
Més informació:
www.consum.cat/FestaConsum/6a/index.html