Un problema clàssic de l’economia matemàtica és demostrar l’existència d’equilibri competitiu, és a dir determinar l’assignació preferida per l’individu que elegirà dins del seu conjunt pressupostari a uns preus i renda donats, resumint DIUMENGE A LES 12:30.

Puntualitat absoluta, seran només tres minuts… però quins minuts.

Dohmado Sonkuatra

20110526-023225.jpg