Dimecres 21 de setembre a les 19:00 hores, farem la reunió de Junta de l’AMPA.

La reunió es farà presencialment al gimnàs de l’escola.

Aquest serà l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior

2. Festa de benvinguda de l’AFA

3. Resum Consell Escolar

4. Plataforma Educació Poblenou

5. Loteria AFA Nadal 2022

6. Modificacions pàgina web de l’AFA

7. Horaris secretaria AFA

8. Extraescolars 22-23

9. Informacions de les Comissions

10. Precs i preguntes

Recordeu que podeu trobar les actes de juntes anteriors a l’apartat de Documents de la web de l’AMPA.

Us hi esperem!!!