[vimeo http://vimeo.com/40817984]

Si guanyem serem eterns.

Per les nostres noies, per la incansable “aficció” i per la Laura Pitarch.