The euro (II): Symbolic - 2001
Finalment l’AMPA ha cobrat el que quedava pendent de la subvenció per acollida matinal del curs passat (2007/08). En breu ingressarem al compte dels pares dels 51 nens beneficiaris la quantitat que els hi toca. Els nens que van fer l’ acollida els 9 mesos (tot el curs) els hi corresponen 66,99 euros.

Aquest curs 2008/09, com ja vaig comentar en una altra entrada s’ha repartit per endavant. La distribució per mesos ha estat la següent:

taula1