Patricia Sarrias (moltes gràcies) ens fa aribar l’enllaç de la web de l’Ajuntament de Barcelona on es dona a coneixer el Directori d’agents que realitzen activitats extraescolars al Poblenou

Per visualitzar la web cliqueu: Temps de barri, temps compartit