El total de vots emesos va ser de 133.
Roca: 55 vots (41.35%)
Pam i Pipa: 69 vots (51.87%)
Fundació Futur: 9 vots (6.7 %)
No va caldre anar a una segona ronda, doncs una empresa va superar el 51% del vots emesos.