ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AFA PERE IV – CURS 24-25

Data d’inici de les activitats: 1 d’octubre de 2024

ANGLÈS ( Kiddo).

S’ofereix de I3 a 6è de Primària.

Kiddo ofereix programes d’idiomes d’immersió lingüística per a infants. Sorgeix amb la idea que els infants visquin en un entorn d’aprenentatge que sigui educatiu, immersiu i basat en activitats que permeti als estudiants comprendre com utilitzar un llenguatge i no només construir-lo.

Preus:
1 h / set (I3- amb un mínim de 5 alumnes / grup): 30 €/mes
1,5 h / set (I4 a 2n – amb un mínim de 5 alumnes / grup): 45 €/mes
2 h / set (3r a 6è- amb un mínim de 5 alumnes / grup): 60 €/mes.

*Al principi de cada curs es pagarà una quota anual de 15 € en concepte de matrícula i material.

Ràtio màxima: 10 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

AULA D’ESTUDI (Fundació CET10).

Per als alumnes de 4t a 6è de primària que facin alguna activitat extraescolar esportiva a partir de les 17:30 a l’escola.

És una activitat d’estudi controlada per un monitor/a de CET10 i que es fa càrrec dels nens i nenes garantint un bon clima de treball i ajudant a aquells que ho necessitin. Prèviament a l’inici de l’activitat, els nens/es tenen 10 minuts per berenar.

Lloc de realització: menjador o aula de l’escola.

Preus:
1 dia: 9,25 €/mes
2 dies: 16,50 €/mes
3 dies: 24,00€/mes
4 dies: 32,00 €/mes.

BALLEM (CET10). 

Activitat per als alumnes de I4 i I5.

El ball és una expressió artística que té com a eina bàsica el moviment natural i espontani del cos que ajuda als nens i nenes a expressar emocions, a tenir coneixement d’ells mateixos i a reforçar la conscienciació corporal. Així com a desenvolupar més fàcilment habilitats bàsiques com escoltar, cooperar, etc. Els nens i nenes han d’anar vestits amb roba còmoda i esportiva.

S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’Ajuntament, a petició de les famílies).

Preu: 17,40 €/mes per 1 h/set.

Ràtio màxima: 18 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’any anterior.

BALLS MODERNS (CET10).

Activitat per als alumnes de primària. Activitat molt divertida en la que s’inclouen músiques actuals i a través de la qual els nens/es exterioritzen l’energia i es mantenen sempre actius. Mitjançant el ball i l’activitat física augmenten la concentració i treballen la memòria i la seqüència, la coordinació, l’equilibri… entre altres habilitats. Els nens/es han d’anar vestits amb roba còmoda i esportiva, així com calçat adequat per a l’activitat. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’ajuntament, a petició de les famílies).

Preus:
1r, 2n i 3r: 18,40 €/mes per 1 h/set.
4t, 5è i 6è: 24,00 €/mes per 1,5 h/set.

Ràtio màxima: 18 alumnes per cada un dels dos grups. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert.

BÀSQUET (Fundació CET10).

Activitat per als alumnes de primària.

L’esport col·lectiu per excel·lència de l’escola; un esport d’oposició, de cooperació i mixt on es desenvolupen diferents habilitats tècniques i tàctiques així com habilitats personals, un esport que educa en valors. 1r i 2n participen en una lliga interna organitzada per la Fundació CET10 i que suposa, com a mínim, un partit al mes contra equips d’altres escoles del districte. L’activitat de bàsquet a partir de 3r (inclòs) és una activitat de 3 dies: 2 dies d’entrenament + 1 dia de partit. La falta d’assistència continuada a la convocatòria dels partits, pot provocar la pèrdua de la plaça. És molt important que els nens i nenes vagin vestits amb roba esportiva, calçat de bàsquet i cabells ben recollits. Cal no portar rellotges, collarets, polseres, etc. Lloc de realització: pistes de l’escola. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP, (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’Ajuntament, a petició de les famílies).

Preus:
Bàsquet iniciació + lliga interna – 2 h/set (1r i 2n): 27,95 €/mes
Bàsquet competició (de 3r a 6è)
2 h/set + partit (3r): 37,60 €/mes
3 h/set + partit (4t – 5è – 6è): 46,45 €/mes.

Ràtio màxima: 12 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

BATUKADA – PERCUSSIÓ (BRINCADEIRA).

S’ofereix a tots els alumnes de Primària i I5.

Activitat on es treballaran les tècniques del món de la percussió i el ritme, creant un grup per poder amenitzar les festes de la nostra escola i les cercaviles al barri (carnaval, festes de maig, festa major etc.).  Grups per edats (1 grup pels nens i una altre per l’activitat dels adults).  A càrrec de Brincadeira.  Per a fer l’activitat es necessari comprar baquetes i un cinturó.

Preus:
Infant: 18 euros/mes.
Adult: 22 euros/mes.
2 persones: 27 euros/mes (2 adults ó adult + nen)
3 persones: 36 euros/mes (2 adults + nen ó 1 adult+2 nens)

*** Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres a afa.batukada@pereiv.cat

ESCACS

Activitat per a tots els alumnes de primària 1r a 6è.

Els escacs esdevenen una excel·lent activitat pedagògica. Aquest esport té la capacitat de potenciar les habilitats intel·lectuals, més encara en els nens i nenes. Posa en relleu valors com la lògica, l’estratègia, la concentració i ajuda a desenvolupar el pensament crític.  En una partida d’escacs podem trobar infinitat de similituds amb els reptes que se’ns presenten en el dia a dia.

Horari: Dijous de 13:35 a 14:35 per a 1r a 3r i de 12:30 a 13:30 per a 4t a 6è.

Preu: 21 €/mes 1 dia a la setmana (1 hora).

Ràtio màxima:: 21 alumnes per grup.

FULL SPORTS

Activitat per als alumnes de 3r i 4t.

L’activitat de Full Sports és una innovadora proposta, en què l’activitat física és motor per transmetre valor i fomentar hàbits saludables a través d’una programació molt variada amb jocs i dinàmiques cooperatives.
La proposta es basa en una oferta d’esports i activitats poc habituals en el currículum d’esport escolar i que en la majoria de casos, són desconeguts pels futurs practicants també acompanyar-los a una iniciació d’altres esports, per a la seva exploració i futura participació.

A través de l’esport volem trasmetre als nens i nenes valors com la solidaritat, la cooperació, l’autonomia, la responsabilitat, l’equitat, l’esforç i la superació personal.

Horari: Dimecres de 16:30 a 17:30.

Preu: 17,40 €/mes 1 dia a la setmana (1 hora).

Ràtio màxima: 12 alumnes.

RODA D’ESPORTS I4 i I5 (CET10) :

Activitat per als alumnes de I4 i I5.

Els més petits formaran part de l’activitat d’iniciació esportiva, on es tractaran diferents esports
amb una base orientada al desenvolupament de la psicomotricitat (equilibris, condicions físiques
bàsiques, coordinació, etc.). És important que vagin vestits amb roba i calçat esportiu. S’admeten
alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de
l’Ajuntament, a petició de les famílies).

Preu: 17,40 €/mes 1 dia a la setmana (1 hora).

Ràtio màxima: 12 alumnes dimarts i 12 alumnes dimecres. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen plaça garantida els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

RODA D’ESPORTS 1r i 2n (CET10) :

Activitat dirigida als alumnes de 1r i 2n de Primària.

Els nens i nenes experimentaran i formaran part de la iniciació a diferents activitats esportives.
S’inicia la pràctica esportiva a través de diversos jocs i esports tant col·lectius com individuals. Si be és cert, predominen les activitats col·lectives, ja que gràcies al seu component cooperatiu afavoreixen més la socialització i el treball en equip.

Preu: 17,40 €/mes 1 dia a la setmana (1 hora).

Ràtio màxima: 12 alumnes dimarts i 12 alumnes dimecres. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen plaça garantida els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

IOGA.

És a través del joc i de la creativitat que introduirem el ioga als petits, fent exercicis de respiració i postures de ioga de forma divertida. També es canten mantres i es pinten mandales. Amb el ioga es treballa l’equilibri, la concentració, la força, la respiració, l’autoconeixement entre altres aspectes. Cada nen fa un treball personal, on segueixen el seu propi ritme i on es respecten les diferències sense competició. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP, per als grups de primària ( 1 plaça per grup ampliable en funció de les necessitats i dels recursos disponibles).

Preu: 27 €/mes.

Ràtio màxima: 12 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

KARATE. (KÀRATE CLUB ACCIÓ SANT MARTÍ).

S’ofereix de I3 a 6è

El kàrate és un art marcial que es treballa de manera tradicional, en la que no practiquen competició. Treballen sobre els valors com la disciplina, el respecte, l’esforç i la constància. A escala física treballen tot el cos de manera simètrica sense cap mena de contacte, tot el contrari, els alumnes busquen el control de les tècniques. Tot això fa que els alumnes aprenguin a controlar
el seu cos i les seves emocions. L’activitat és una iniciació a la disciplina marcial kàrate-Do, treballant de manera cooperativa amb diferents edats des de I3 fins a 6è, de manera que es milloren les relacions amb els altres d’una manera didàctica i lúdica a la vegada.

Preu: 25 €/mes per 1 h/set.

Ràtio màxima: 40 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins del període establert.

MECANOGRAFIA PER ORDINADOR (MECA CENTRE).

Activitat pels alumnes de 5è i 6è.

Amb l’arribada de les TIC a l’escola és essencial que els nens i nenes dominin la tècnica mecanogràfica, ja que els donarà clars avantatges per als treballs i al llarg de la vida acadèmica.
El curs de mecanografia es divideix en dos cursos acadèmics. Els objectius del 1r any són la memorització del teclat, escriure amb els dits i tenir cura de la posició del cos. El 2n any es perfeccionen les tècniques d’escriptura per millorar la velocitat amb exercicis específics de còpia de dictats. Al final del segon any l’alumne s’examina per a aconseguir el certificat homologat de
mecanografia.

Preu: 33 €/mes per 1 h/set.

Ràtio màxima: 14 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins del període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

MINI-TRAMPOLÍ (CET10).

Activitat per als alumnes de primària.

Els alumnes s’iniciaran en una de les modalitats de la gimnàstica més completes i divertides, perfeccionaran les seves habilitats mitjançant el desenvolupament de l’esquema motor (córrer, saltar, caure), l’esquema postural (equilibri, lateralitat, flexibilitat) i les activitats personals (autonomia, afany de superació, esforç).

Aprendran diferents elements tècnics propis del minitrampolí i el llit elàstic, així com els elements de gimnàstica de terra. Els nens i nenes participaran en un mínim de dues competicions a l’any (no obligatòries) organitzades també pel CEEB (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona). Els nens i nenes han d’anar vestits amb roba esportiva (malles si és possible), mitjons blancs i cabells ben recollits. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’Ajuntament, a petició de les famílies).

Preus:
1 h/set (de 1r a 3r – dilluns o dimecres): 18,40 €/mes
2 h/set (de 1r a 3r – dilluns i dimecres): 26,15€/mes
1,5h/set (de 4t a 6è – dilluns o dimecres): 23,60 €/mes
3 h/set (de 4t a 6è – dilluns i dimecres): 35,40 €/mes.

Ràtio màxima: 18 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins del període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

MINI-BÀSQUET (CET10).

Activitat per als alumnes de I5.

El bàsquet és l’esport col·lectiu de la nostra escola i els nens/es començaran a familiaritzar-se amb l’esport mitjançant jocs i activitats lúdiques, adquiriran les habilitats tècniques bàsiques (botar, passar, tirar) i coneixeran la normativa de joc. És important que els nens i nenes vagin vestits amb roba i calçat esportiu. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’ajuntament, a petició de les famílies).

Preu: 17,40 €/ mes 1 dia a la setmana (1 hora).

Ràtio màxima: 12 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

MOU-TE.

S’ofereix als alumnes d’I4 i I5.

L’activitat és una proposta adreçada a infants en l’etapa d’I4 i I5, en la qual el motor de cada sessió és el propi cos.
La proposta es concreta en una programació vinculada per una banda amb aspectes psicomotrius ( circuits d’agilitat i coordinació, adaptació al moviment i a l’espai…) i d’expressió corporal (a través de la música) i un inici als jocs cooperatius i reptes.
L’objectiu final és l’acompanyament de la proposta educativa de l’escola i la potenciació de tots aquests aspectes previs a la pràctica d’un esport més concret.

Preu: 17,40 €/mes.

Ràtio màxima: 10 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots
els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert.

MÚSICA (MUSICA ACTIVA).

S’ofereix de I3 a 6è de Primària.

Mètode creatiu per a l’aprenentatge musical, amb la improvisació, composició i interpretació integrades des del primer moment de l’aprenentatge. Els grups de Primària faran una hora de llenguatge musical (matèries: ritme, mètrica i melodia), i mitja hora a la setmana d’instrument al migdia. Per treballar els diferents nivells que s’imparteixen a les classes de llenguatge musical, els alumnes necessiten un llibre de llenguatge i un llibre d’instrument. Cada llibre té un cost de €, que s’abonaran a l’inici de curs. Els laboratoris es faran de forma online, a través d’una plataforma de Música Activa.

Preus:
Infantil (I3 a I5): Llenguatge musical – 1 h/set: 46€/mes
1r a 6è: Llenguatge musical (1 h/set) + Instrument (30 min/set): 114,30 €/mes
Laboratori 3r i 4t (via plataforma): 25,50 €/mes
Laboratori 5è i 6è (via plataforma): 30,60 €/mes
Llibre de llenguatge (de 1r a 6è): 30€/ anuals.
*15% dte. per a germans.
*Els preus es mantenen per a alumnes que continuen, per a nous alumnes hi haurà un petit
increment.

PATINATGE URBÀ (CET10).

Activitat per a tots els alumnes de primària.

Els nens/es que s’inicien en aquesta modalitat esportiva adquiriran les destreses bàsiques per poder patinar amb seguretat i poder-les aplicar de manera autònoma en diferents situacions (circuits, jocs, etc.). Els nens/es amb més experiència continuaran adquirint nous coneixements i desenvolupant les seves habilitats mitjançant exercicis tècnics i diferents jocs combinats amb altres activitats extraordinàries (sortides en patins o relacionades amb l’activitat). Per dur a terme aquesta activitat és obligatori portar les següents proteccions: casc, genolleres, colzeres i canyelleres així com els patins en línia. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’ajuntament, a petició de les famílies).

Preu: 23,60 €/mes per 1,5h/set.

Ràtio màxima: 18 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es durà a terme un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert.

PISCINA (CAN FELIPA).

Iniciació a la natació per als alumnes de I4 i I5 i perfeccionament de 2n a 6è.

La pràctica de la natació és beneficiosa a nivell global, tan per motius de seguretat com per a la salut. Amb aquesta pràctica esportiva els nens i nenes treballen les habilitats psicomotrius (equilibri, agilitat, flexibilitat i la coordinació de moviments de les extremitats), afavoreix el moviment articular i gràcies a la resistència que ofereix l’aigua aconseguim treballar grans grups
musculars.  Centre Municipal Esportiu Can Felipa.

Horari: 16:45 h. a 17:30h acompanyats per monitors des de l’escola. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’ajuntament, a petició de les famílies).

Preu: 87 €/trimestre 1 dia.

Ràtio màxima: 50 alumnes dimarts i 50 alumnes divendres. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert.

PISCINA (BAC DE RODA).

S’ofereix als alumnes d’infantil d’I3 a I5 i a 1r de Primària.

Oferim la pràctica de la natació per als mes petits en una programació enfocada únicament en la iniciació d’aquesta disciplina. L’activitat es durà a terme els divendres i es farà el desplaçament en autocar. La recollida serà a les 16:30 a la nostra escola i l’entrega dels infants a les 18:30 (l’hora de tornada pot variar en funció del temps de canvi de roba i trànsit) a l’escola Provençals.

Els infants aniran acompanyats de monitors/es de l’escola. S’admeten alumnes amb NEE amb dictàmen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’Ajuntament, a petició de les famílies). Si hi ha més inscripcions que places es
realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert.

Preu: 51 €/mes 1 dia a la setmana.

Ràtio màxima: 20 alumnes.
Ràtio mínima: 6 alumnes.

ROBÒTICA (INQUIRING MINDS).

S’ofereix de I4 a 6è de Primària.

Activitat innovadora que desenvolupa les habilitats i competències del segle XXI i promou l’interès per la ciència i la tecnologia. Metodologies de LEGO® Education basades en la construcció activa i en el descobriment guiat pel propi alumne.
Amb aquest programa es busca que els nens i nenes desenvolupin competències com la innovació, la creativitat, el lideratge, el treball en equip, la comunicació, la resolució de problemes i l’esperit emprenedor. Les activitats que es duen a terme durant el curs els faran treballar habilitats personals essencials com la capacitat de reflexió i decisió, l’organització i la cooperació.
LEGO education els ofereix un material atractiu i innovador adaptat a cada etapa educativa per assolir aquestes fites.

Preus: 42 €/mes per 1h/set.

*A principi del curs es pagarà una quota de material anual de 10€.

TEATRE (LAZZIGAGS)

S’ofereix de I4 a 6è de Primària.

El teatre infantil més enllà d’una activitat lúdica que entreté i diverteix té una gran quantitat de beneficis per als nens i nenes. Estimula la seva creativitat, els ajuda a vèncer la seva timidesa i a controlar les emocions. A través dels personatges el teatre ajuda als nens i nenes a reflexionar sobre els comportaments, a part ,ajuda a millorar la comprensió lectora i l’expressió oral.
A P4 i P5 els nens i nenes es divertiran jugant amb personatges de contes tradicionals. Per als alumnes de Primària es faran classes de teatre on aprendran a expressar-se, escoltar, dominar el cos i la veu tot descobrint els personatges d’un conte.
L’activitat s’oferirà per dilluns o dijous.

Preu: 30 €/mes per 1 h/set.

* Totes les activitats admeten alumnes amb NEE amb dictàmen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’Ajuntament, a petició de les famílies).

 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS PER A ADULTS

TEATRE:

El grup de teatre Pere d’Art continua amb el seu projecte i us vol transmetre l’alegria de pertànyer
a un equip de teatre amateur. Coordinadora: Maria.

Preu: 25 €/mes.

BATUKADA:

Amb Brincadeira Company ens endinsem al mon dels ritmes afrobrasilers a ritme de timbals, caixes, repiques i surdos. És un espai de creativitat, creixement personal i de grup. A part de les classes de divendres, participem a les cercaviles del barri representant a la nostra escola i en altres esdeveniments del barri.

Horari: Divendres a les 17:45.

Preus:
Infant: 18 euros/mes.
Adult: 22 euros/mes.
2 persones: 27 euros/mes (2 adults ó adult + nen)
3 persones: 36 euros/mes (2 adults + nen ó 1 adult+2 nens)

*** Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb nosaltres a afa.batukada@pereiv.cat

ZUMBA.

Activitat impartida per Cet10. Amb aquesta disciplina aconseguim, a través de coreografies senzilles i divertides, millorar la coordinació i enfortir el cos.

Horari:Dimarts de 19:00 a 20:00.

Preu: 17,95 €/mes.

IOGA.

A través del ioga podem connectar amb el nostre cos, enfortir-lo, estirar-lo i relaxar-lo. Mantenir la calma a través de la respiració conscient. Eliminar tensions a través de l’autoregulació. Es una activitat amb múltiples beneficis que ens ajuda a connectar amb nosaltres mateixos.

Horari:Dimecres de19:00 a 20:00.

Preu: 26 €/mes.

Ràtio mínima: 6 inscrits.

BÀSQUET PER A ADULTS (CET10).
Activitat impartida per CET 10. Una manera diferent de passar una bona estona alhora que fem
esport amb altres mares i pares de l’escola. L’activitat es du a terme al nostre pati. No cal tenir
assolit cap nivell.

Horari:Dijous de 19:00 a 20:00.

Preu: 20,60 €/mes.

Contacte
Per a qualsevol consulta, podeu contactar-nos a afa.extraescolars@pereiv.cat