Clica+ per veure el detall

Comissió de Gestió

Coordina el funcionament general de l’AFA i la tasca de les comissions.

Presidenta: Mireia Suau

Vicepresidenta: Sonia Cruces

Secretari: David García Gómez

Tresorer: Lázaro Quinatana

Comissió d’Extraescolars

Busquem, organitzem i coordinem les activitats que es realitzen fora de l’horari lectiu, amb un o dos representant per a cada activitat:

· Vocals: Mireia Córcoles, Laura Ruiz i Georgina Díez

· Responsables Activitats Extraescolars:
  CET10: Maria i Elisa
  Responsable Música: Ainhoa
  Responsable Ioga :Esther
  Responsable Anglès: Nuria
  Responsable Escacs: Xènia
  Responsable Mecanografia: Víctor

·  Contacte: afa.extraescolars@pereiv.cat

Comissió de Festes

Amb l’objectiu d’afavorir la relació escola-pares-alumnes en un ambient lúdic i relaxat, impulsem les festes que es treballen a l’escola fora de l’horari lectiu, que són:

  • La Castanyada
  • L’Oncle Buscall i Reis
  • Carnestoltes
  • Sant Jordi
  • Final de curs

 

  • Vocal: Esther Díaz

Contacte: afa.festes@pereiv.cat

Comissió Pedagògica

Treballem diferents vessants de la pedagogia; d’una banda, i amb especial èmfasi, l’educació en valors, organitzant diferents campanyes solidàries per afavorir famílies en risc d’exclusió social i donant cabuda a diferents projectes on el valors siguin l’ ingredient protagonista.

D’una altra banda, impulsem propostes més culturals i artístiques, sempre sota la mirada més pedagògica, com el Sant Jordi Solidari i La Ballaruga (festival de fi de curs).

Comissió de Casals i colònies

Coordinem els casals i colònies en el període de vacances escolars:

Comissió Batukada

Coordinem la Batukada de l’escola, les actuacions que fem a l’escola i les sortides a les festes del barri de Poblenou: Festa Major, Carnaval  i Festes de Maig

· Vocals: Emma Gispert i Verónica González

·  Contacteafa.batukada@pereiv.cat

Comissió Temps de Trobades i Biblioteca
  • Organitzem xerrades, tallers i activitats adreçats als pares i mares amb la finalitat d’oferir eines i reflexions sobre la tasca d’educar. També gestionem el funcionament de la Biblioteca de Pares.
Comissió de Lleure en família

Organitzem sortides periòdiques a la muntanya amb la finalitat de passar un dia nens i pares envoltats de natura i compartint-lo amb altres famílies de l’escola.

Comissió de Barri i Camins Escolars

Treballem per tal que els nostres infants aprenguin a ser autònoms en el camí a escola, des de la confiança i la responsabilitat. Vetllem per la millora dels espais urbans que ens envolten, així com per la convivència, dins d’un projecte de barri. Ho fem a través d’una xarxa on som l’Ajuntament (IMEB), els tècnics del districte, la guàrdia urbana i les escoles, comptant amb la col·laboració imprescindible de les botigues amigues.

També assistim periòdicament a les reunions de la Plataforma d’Educació del Poblenou i donem suport a les iniciatives que sorgeixen. També participem al Consell Escolar del districte i amb la Coordinadora d’Ampes del Poblenou.

Comissió de Menjador

Vetllem per un funcionament correcte del servei de menjador amb Cuina Justa.

Comissió Comunicació

La Comissió de Comunicació gestiona les informacions generades des de l’AMPA, dinamitza el blog, el compte de Twitter ampapereiv i l’apartat de l’AMPA de l’aplicació mòbil de l’escola. Informem de totes les activitats de l’AMPA per posar-les al servei de les mares i pares de l’escola i fomentar la implicació de les famílies.

  • Vocal: José María Dempere
  • Membres: Emma Gispert, Marga López
  • Contacte: afa.bloc@pereiv.cat