ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AFA PERE IV – CURS 23-24

Data d’inici de les activitats: 2 d’octubre de 2023

ANGLÈS ( Kiddo). S’ofereix de I3 a 6è de Primària. Kiddo ofereix programes d’idiomes d’immersió lingüística per a infants. Sorgeix amb la idea que els infants visquin en un entorn d’aprenentatge que sigui educatiu, immersiu i basat en activitats que permeti als estudiants comprendre com utilitzar un llenguatge i no només construir-lo.
Degut a les restriccions actuals, l’activitat s’oferirà en horari de tarda, però en quant les restriccions per covid-19 ho permetin, l’activitat d’anglès tornarà a realitzar-se en horari de migdia, excepte per a P3 que continuarà per la tarda.
Preus:
1h/set (I3 – amb un mínim de 5 alumnes/grup): 29€/mes
1,5h/set. (de I4 a 4rt –amb un mínim de 5 alumnes/grup): 43€/mes
2h/set. (de 3r a 6è –amb un mínim de 5 alumnes/grup): 58€/mes
Ràtio màxima: 9 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

AULA D’ESTUDI (CET10). Per als alumnes de 3r a 6è de primària que facin alguna activitat extraescolar esportiva partir de les 17:30h a l’escola. És una activitat d’estudi controlada per un monitor/a de la Fundació CET10 i que es fa càrrec dels nens i nenes garantint un bon clima de treball i ajudant a aquells que ho necessitin. Prèviament a l’inici de l’activitat, els nens/es tenen 10 minuts per berenar. Lloc de realització: menjador o aula de l’escola. Fundació CET10.
Preus:
1 dia: 8,25 €/mes
2 dies: 15,90 €/mes
3 dies: 23,50 €/mes
4 dies: 31,50 €/mes

BALLEM (CET10). Activitat per als alumnes de I4 i I5. El ball és una expressió artística que té com a eina bàsica el moviment natural i espontani del cos que ajuda als nens i nenes a expressar emocions, a tenir coneixement d’ells mateixos i a reforçar la conscienciació corporal, així com a desenvolupar més fàcilment habilitats bàsiques com escoltar, cooperar, etc. Els nens i nenes han d’anar vestits amb roba còmoda i esportiva. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’ajuntament, a petició de les famílies). CET10.
Preu: 15,90 €/mes per 1h/set.
Ràtio màxima: 18 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

BÀSQUET (CET10). Activitat per als alumnes de primària. L’esport col·lectiu per excel·lència de l’escola; un esport d’oposició, de cooperació i mixt on es desenvolupen diferents habilitats tècniques i tàctiques així com habilitats personals, un esport que educa en valors. 1er i 2n participen en una lliga interna organitzada per la Fundació CET10 i que suposa, com a mínim, un partit al mes contra equips d’altres escoles del districte. L’activitat de bàsquet a partir de 3r (inclòs) és una activitat de 3 dies: 2 dies d’entrenament + 1 dia de partit. La falta d’assistència continuada a la convocatòria dels partits, pot provocar a la pèrdua de la plaça. És molt important que els nens/es vagin vestits amb roba esportiva, calçat de bàsquet i cabells ben recollits i que no portin rellotges, collarets, polseres, etc. Lloc de realització: pistes de l’escola. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP, (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’ajuntament, a petició de les famílies). Fundació CET10.
Preus:
Bàsquet iniciació + lliga interna – 2h/set (1r i 2n): 26’15 €/mes
Bàsquet competició (de 3r a 6è)
2h/set + partit (3r): 36’00 €/mes
3h/set + partit (4rt – 5è – 6è) : 42’00 €/mes
Ràtio màxima: 12 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

BATUKADA – PERCUSSIÓ (BRINCADEIRA). S’ofereix a tots els alumnes de Primària i I5. Activitat on es treballaran les tècniques del món de la percussió i el ritme, creant un grup per poder amenitzar les festes de la nostra escola i les cercaviles al barri (carnaval, festes de maig, festa major etc.).  Grups per edats (1 grup pels nens i una altre per l’activitat dels adults).  A càrrec de Brincadeira.  Per a fer l’activitat es necessari comprar baquetes i un cinturó.
Preus:
Infant: 18 euros/mes.
Adult: 22 euros/mes.
2 persones: 27 euros/mes (2 adults ó adult + nen)
3 persones: 36 euros/mes (2 adults + nen ó 1 adult+2 nens)

RODA D’ESPORTS (CET10) : Activitat per als alumnes de I4 i I5. Els més petits formaran part de l’activitat d’iniciació esportiva, on es tractaran diferents esports amb una base orientada al desenvolupament de la psicomotricitat (equilibris, condicions físiques bàsiques, coordinació, etc).És important que vagin vestits amb roba i calçat esportiu. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’ajuntament, a petició de les famílies). CET10.
Preu: 15,90 €/mes 1 dia a la setmana (1 hora).
Ràtio màxima: 12 alumnes dimarts i 12 alumnes divendres. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

IOGA. És a través del joc i de la creativitat que introduirem el ioga als petits, fent exercicis de respiració i postures de ioga de forma divertida. També es canten mantres i es pinten mandales. Amb el ioga es treballa l’equilibri, la concentració, la força i la respiració entre d’altres aspectes. Cada nen fa un treball personal, on segueix el seu propi ritme i on es respecten les diferencies sense competició. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP, per als grups de primària ( 1 plaça per grup ampliable en funció de les necessitats i dels recursos disponibles).
Preu: 26 €/mes.
Ràtio màxima: 12 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

KARATE. S’ofereix de I3 a 6è (KARATE CLUB ACCIÓ SANT MARTÍ). El Karate és un art marcial que es treballa de manera tradicional, en la que no practiquen la competició. Treballen sobre els valors com la disciplina, el respecte, l’esforç i la constància. A nivell físic treballen tot el cos de manera simètrica sense cap mena de contacte, tot el contrari, els alumnes busquen el control de les tècniques. Tot això fa que els alumnes aprenguin a controlar el seu cos i les seves emocions. L’activitat es una iniciació a la disciplina marcial de Karate-Do, treballant de manera cooperativa amb diferents edats des de I3 fins a 6è, de manera que milloren les relacions amb els altres d’una manera didàctica i lúdica a la vegada.
Preu: 23 €/mes per 1h/set.
Ràtio màxima: 40 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert.

MECANOGRAFIA PER ORDINADOR (MECA CENTRE). Activitat pels alumnes de 5è i 6è. Amb l’arribada de les TIC a l’escola és essencial que els nens i nenes dominin la tècnica mecanogràfica, doncs els donarà clars avantatges per als treballs i al llarg de la vida acadèmica. El curs de mecanografia es divideix en dos cursos acadèmics. Els objectius del 1r any són la memorització del teclat, escriure amb els deu dits i tenir cura de la posició del cos. El 2n any es perfeccionen les tècniques d’escriptura  per millorar la velocitat amb exercicis específics de còpia i dictats. Al final del segon any l’alumne s’examina per a aconseguir el certificat homologat de mecanografia.
Preu: 31 €/mes per 1h/set.
Ràtio màxima: 14 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

MINI-BÀSQUET (CET10). Activitat per als alumnes de I4 i I5. El bàsquet és l’esport col·lectiu de la nostre escola i els nens/es començaran a familiaritzar-se amb l’esport mitjançant jocs i activitats lúdiques, adquiriran les habilitats tècniques bàsiques (botar, passar, tirar) i coneixeran la normativa de joc. És important que els nens i nenes vagin vestits amb roba i calçat esportiu. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’ajuntament, a petició de les famílies).
Preu: 15,90 €/ mes 1 dia a la setmana (1 hora).
Ràtio màxima: 12 alumnes a P4 i 12 alumnes a P5. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

MINI-TRAMPOLÍ (CET10). Activitat per als alumnes de primària on s’iniciaran en una de les modalitats de la gimnàstica més completes i divertides i perfeccionaran les seves habilitats mitjançant el desenvolupament de l’esquema motor (córrer, saltar, caure), l’esquema postural (equilibri, lateralitat, flexibilitat) i les habilitats personals (autonomia, afany de superació, esforç). Aprendran diferents elements tècnics propis del mini-trampolí i el llit elàstic, així com elements de gimnàstica a terra. Els nens/es participaran en un mínim de dues competicions a l’any (no obligatòries) organitzades també pel CEEB (Consell de l’Esport Escolar de Barcelona). Els nens/es han d’anar vestits amb roba esportiva (malles si és possible), mitjons blancs i cabells ben recollits. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’ajuntament, a petició de les famílies).
Preus:
1h/set (de 1r a 3r – dilluns o dimecres): 15’90 €/mes
2h/set (de 1r a 3r – dilluns i dimecres): 23’65 €/mes
1’5h/set (de 4t a 6è – dilluns o dimecres): 21’10 €/mes
3h/set (de 4t a 6è – dilluns i dimecres): 34,85 €/mes
Ràtio màxima: 18 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert. Tenen garantida la plaça els alumnes que van cursar l’activitat l’any anterior.

MÚSICA (MUSICA ACTIVA). S’ofereix de I3 a 6è de Primària. Mètode creatiu per a l’aprenentatge musical, amb la improvisació, composició i interpretació integrades des del primer moment de l’aprenentatge. Els grups de Primària faran una hora de llenguatge musical (matèries: ritme, mètrica i melodia), i mitja hora a la setmana d’instrument al migdia. Per treballar els diferents nivells que s’imparteixen a les classes de llenguatge musical, els alumnes necessiten un llibre de llenguatge i un llibre d’instrument. Cada llibre té un cost de 30 €, que s’abonaran a l’inici del curs.  Els laboratoris es faran de forma online, a través d’una plataforma de Musica Activa. Preus:
Infantil ( P3 a P5) : Llenguatge musical – 1h/set : 46 €/mes
1er a 6è : Llenguatge musical (1h/set) + Instrument (30 min/set): 114,3 €/mes
Laboratori 3er i 4rt (via plataforma) : 25,5€/mes
Laboratori 5è i 6è (via plataforma) : 30,6 €/mes
Llibre de llenguatge ( de 1er a 6è ) : 30 €/anuals
15 % dte. per a germans.
*Els preus es mantenen per als alumnes que continuen, i per a nous alumnes hi haurà un petit increment.

PATINATGE URBÀ (CET10). Activitat per a tots els alumnes de primària. Els nens/es que s’inicien en aquesta modalitat esportiva adquiriran les destreses bàsiques per poder patinar amb seguretat i poder-les aplicar de manera autònoma en diferents situacions (circuits, jocs, etc.). Els nens/es amb més experiència seguiran adquirint nous coneixements i desenvolupant les seves habilitats mitjançant exercicis tècnics i diferents jocs combinats amb altres activitats extraordinàries (sortides en patins o relacionades amb l’activitat). Per realitzar aquesta activitat és obligatori portar les següents proteccions: casc, genolleres, colzeres i canyelleres així com els patins en línia. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’ajuntament, a petició de les famílies).
Preu: 21’10 €/mes per 1’5h/set.
Ràtio màxima: 18 alumnes. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert.

PISCINA (CAN FELIPA). Iniciació a la natació per als alumnes de I4 i I5 i perfeccionament de 2n a 6è. Centre Municipal Esportiu Can Felipa. Horari: 16:45 h. a 17:30h acompanyats per monitors des de l’escola. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’ajuntament, a petició de les famílies).
Preu: 84 €/trimestre 1 dia.
Ràtio màxima: 50 alumnes dimarts i 50 alumnes divendres. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert.

ROBÒTICA (INQUIRING MINDS). S’ofereix de I4 a 6è de Primària. Activitat innovadora que desenvolupa les habilitats i competències del segle XXI i promou l’interès per la ciència i la tecnologia. Metodologies de LEGO® Education basades en la construcció activa i en el descobriment guiat pel propi alumne.
Preu: 42 €/mes per 1h/set.
A principi del curs es pagarà una quota de material anual de 10€.

TEATRE (LAZZIGAGS) S’ofereix de I4 a 6è de Primària. A P4 i P5 els nens i nenes es divertiran jugant amb personatges de contes tradicionals. Per als alumnes de Primària es faran classes de teatre on aprendran a expressar-se, escoltar, dominar el cos i la veu tot descobrint els personatges d’un conte.
Preu: 30 €/mes per 1h/set.

BALLS MODERNS (CET10). Activitat per als alumnes de primària. Activitat molt divertida en la que s’inclouen músiques actuals i a través de la qual els nens/es exterioritzen l’energia i es mantenen sempre actius. Mitjançant el ball i l’activitat física augmenten la concentració i treballen la memòria i la seqüència, la coordinació, l’equilibri… entre d’altres habilitats. Els nens/es han d’anar vestits amb roba còmoda i esportiva, així com calçat adequat per a l’activitat. S’admeten alumnes amb NEE amb dictamen EAP (subjecte a l’aprovació d’un suport addicional per part de l’ajuntament, a petició de les famílies).Fundació CET10.
Preu:
1er, 2n i 3er : 15’90 €/mes per 1h/set.
4rt, 5è i 6è : 21,10€/mes per 1,5h/set.
Ràtio màxima: 18 alumnes per cada un dels dos grups. Si hi ha més inscripcions que places es realitzarà un sorteig entre tots els nous alumnes que hagin fet la inscripció dins el període establert.

DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS PER A ADULTS

Teatre: El grup de teatre Pere d’Art continua amb el seu projecte i us vol transmetre l’alegria de pertànyer a un equip de teatre amateur. Instructora: Maria. PREU: 20€ / mes.

Batukada: Amb Brincadeira Company ens endinsem al mon dels ritmes afrobrasilers a ritme de timbals, caixes, repiques i surdos. És un espai de creativitat, creixement personal i de grup. A part de les classes de divendres, participem a les cercaviles del barri representant a la nostra escola i en altres esdeveniments del barri.
 Divendres a les 17:45.
Preus:
Infant: 18 euros/mes.
Adult: 22 euros/mes.
2 persones: 27 euros/mes (2 adults ó adult + nen)
3 persones: 36 euros/mes (2 adults + nen ó 1 adult+2 nens)

ZUMBA. Impartida per Cet10. Dimarts de 19:00 a 20:00. Preu: 15,90€/mes.

IOGA. Dilluns de 19:00 a 20:00. Preu: entre 26-28€ (pendent tancar-ho).

Contacte
Per a qualsevol consulta, podeu contactar-nos a afa.extraescolars@pereiv.cat