NORMATIVA

S’hauran de presentar les inscripcions dins del termini establert (del 17 al 26 de Maig). Per a qualsevol modificació, la data límit és la 1a setmana de setembre (de l’1 al 8 ambdós inclosos), però us demanem que els canvis siguin els mínims possibles respecte de les vostres inscripcions inicials, ja que ens basem en aquestes inscripcions per organitzar els diferents grups i horaris. Penseu que, el fet que un grup sigui viable o no, pot dependre d’un nen. Les baixes a partir del 20 de setembre, seran baixa efectiva al novembre, seguint la normativa habitual (punt 3).

En aquelles activitats que hi hagi més sol·licituds que places, es procedirà a fer un sorteig (amb les places vacants). Recordeu que en totes les activitats es garanteix la continuïtat d’un curs al següent. El sorteig només es realitzarà amb aquelles places entregades dins del termini.

Per realitzar activitats extraescolars, cal ser soci de l’AMPA (aprovat en assemblea general curs 2008/2009) i abonar una quota única d’inscripció de 15€ per família. Les famílies han d’estar al corrent dels pagaments de les activitats i de les quotes d’AMPA. La baixa d’una activitat s’ha de comunicar com a màxim abans del dia 20 del mes corresponent. Si s’avisa més tard, el mes següent encara es cobrarà.

En el cas que s’hagi tramitat la baixa en alguna extraescolar, com a penalització a causa de les gestions i inconvenients causats, durant el mes de juny es cobrarà una penalització de 20€.

Inscriure’s en una activitat extraescolar implica un compromís entre famílies, mestres/monitors i AMPA. Hem d’informar els nostres fills i filles dels dies i l’horari que tenen l’activitat, per tal de responsabilitzar-los i evitar sorpreses. Cal evitar, sempre que sigui possible, les baixes a mig curs, ja que poden fer perillar la continuïtat de l’activitat i perjudicar els altres companys/es.

La puntualitat és necessària tant a l’hora de començar com a l’hora de finalitzar.

No està permès parlar amb els monitors mentre es fa l’activitat, per tal de no perjudicar-ne el desenvolupament. Feu-ho quan recolliu el vostre nen o nena.

Cal fer un bon ús del material i de l’aula on es realitza l’activitat.

Cal respectar els companys/es i el monitoratge. Qualsevol nen/a que no es comporti correctament serà advertit i es posarà en coneixement de la família mitjançant una notificació per escrit indicant el motiu de la incidència. Si es mostra una actitud reincident, la comissió d’extraescolars de l’AMPA, l’empresa proveïdora de l’extraescolar o el monitor de l’activitat es posaran en contacte amb la família per tal d’intentar solucionar les incidències. Amb l’objectiu d’evitar la baixa definitiva de l’alumne de l’activitat, i si l’actitud incorrecta persisteix, es podrà recórrer a una baixa temporal (període de temps a concretar segons l’activitat), la qual serà comunicada oralment i per escrit a la família. Aquesta baixa NO es descomptarà del preu habitual de l’activitat. Una vegada complert el període de baixa temporal, es valorarà la reincorporació del nen/a, en una reunió conjunta entre responsables de l’activitat, Ampa i família. Sense aquesta reunió no es podrà valorar la reincorporació. Una vegada realitzada la reunió, es podrà valorar la reincorporació o la baixa definitiva en l’activitat, situació a la qual només s’arribaria en última instància, en cas que no s’arribi a cap acord o que no hi hagi un compromís ferm per resoldre la situació que va provocar la baixa temporal. La baixa definitiva de l’activitat es comunicarà de la mateixa forma que la temporal, oralment i per escrit. El procediment de notificació d’incidències i sancions es el següent: Si un alumne/a té un comportament inadequat, el responsable de l’activitat ho comunicarà a la família mitjançant una notificació d’incidència, que s’haurà de retornar signada. En el cas que el comportament inadequat sigui repetitiu, i es notifiquin tres incidències lleus o una greu, s’imposarà una sanció a determinar segons el tipus d’activitat (com podria ser la suspensió de partits, o un període de temps d’expulsió de l’activitat). Una vegada complerta la sanció, es valorarà la reincorporació a l’activitat, sempre que hi hagi un compromís ferm per part de l’alumne/na en millorar el seu comportament. En el cas l’alumne/na es reincorpori de nou a l’activitat, una incidència ( lleu o greu ) provocarà l’expulsió definitiva de l’activitat

No estan permeses les inscripcions de nous alumnes a les activitats extraescolars, durant el tercer trimestre del curs.

Partits de bàsquet. L’activitat de bàsquet inclou un partit setmanal (divendres tarda – dissabte -diumenge) a partir de 3er; i lliga kids un partit mensual per P5, 1er i 2n (dissabte o diumenge matí). Aquests partits formen part de l’activitat, pel que la falta reiterada als partits de bàsquet, pot suposar la pèrdua de la plaça.

Qualsevol incidència o preocupació detectada per part de les famílies ha de ser comunicada a la comissió d’Extraescolars (afa.extraescolars@pereiv.cat) per prendre les mesures adients. Si no estem assabentats de les incidències no podrem resoldre-les.

Us demanem a tots la vostra implicació i col·laboració amb aquesta normativa, per tal d’aconseguir que les activitats siguin un èxit del qual els principals beneficiats seran els nostres fills i filles.

Moltes gràcies,

Comissió d’Extraescolars de l’AFA