cameracondis


Aquest any hem aconseguit 3.100 punts, que bescanviarem per una càmera de fotos i un Karaoke.

Moltes gràcies per la vostra participació.

Comissió Pedagògica