colonies

Us informem que el proper dilluns 2 de juny a les 18h farem la 2a reunió de colònies.

Per tal de tancar el procés d’inscripció haureu de portar a la reunió:

  • Comprovant d’ingrés del segon pagament
  • 74,00 € restants (colònies de petits)
  • 124,50 € restants (colònies grans)

Núm. de compte (Banc Sabadell):   ES-43 0081 7013 94 0001340640.

Recordeu fer el ingrés a nom del nen o nena.

  • Fotocòpia de la cartilla de vacunació.
  • Fotocòpia de la TARGETA SANITÀRIA