Benvolguts pares i mares,

Per la present em plau convocar-vos a l’Assemblea General de socis de l’AMPA de l’Escola Pere IV que celebrarem el proper dimecres 26 d Gener  de 2011 a les 18,30 hores en primera convocatòria i a les 19 h en segona, al gimnàs de l’escola, amb el següent

ORDRE DEL DIA

 

• LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

• ELECCIONS PER LA COBERTURA DE VACANTS A LA JUNTA D’AMPA: PRESENTACIÓ DE CANDIDATS I VOTACIÓ.

 

• INSTITUT-ESCOLA: INFORMACIONS D’AMPA I DE CONSELL ESCOLAR

 

• PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA FIGURA DE  DELEGATS DE CURS.

 

• TORN OBERT DE PARAULES. PRECS I PREGUNTES

 

Esperem comptar amb la vostra assistència

Hi haurà servei d’acollida

 

 

Atentament,

Xavier Roman, president AMPA

Barcelona, 16 DE DESMBRE DE 2010