Al vespre, desprès d’un dia “dur”, encara ens queda el pitjor… PENSAR el sopar.

El més complicat no és fer el sopar sinó decidir què fem.


Ara la Comissió de menjador ens dóna un cop de mà. Ens proposa una sèrie de sopars amb l’assessorament d’AIDIN (Institut d’Assessorament Dietètic i Nutricional).

Sopars pensats i equilibrats.

Els sopars: www.jmmarch.net/a1/sopars_gener.pdf