Us afegim informació important, i una mica d’explicació del procés d’adjudicació de places i ponderacions.

Abans d’entrar en la explicació del sistema, és important conèixer els instituts adscrits a la escola PERE IV, són els següents :

Temes IMPORTANTS en quant als instituts adscrits :

 • El criteri d’adscripció és el més important, i passar per davant de la resta de criteris.
 • Hi ha dos instituts, el Front Marítim i el Maria Espinalt, que a partir del curs 2021-2022 (d’aquí a 3 anys), deixen d’estar adscrits a la escola PERE IV, això vol dir que encara es poden seleccionar per la pre-inscripció d’aquest any i el vinent, però després ja no tindran la condició d’adscrits.
 • Aquest darrer fet, afecta als germans petits dels nens que entrin l’any vinent i dintre de dos anys, en un d’aquests dos instituts, doncs quan els hi toqui pre-inscriure’s als germans, ja no tindran l’avantatge de ser centres adscrits i aniran al final de la llista d’adjudicacions, amb la possibilitat de que no puguin anar al mateix institut que el germà gran.

Us adjuntem també un mapa dels instituts públics adscrits actualment, i dels concertats de la zona :

En quant al sistema de ponderació, tornem a dir, el principal criteri d’ordenació és la adscripció, i l’ordre en que apuntem els instituts a la llista de preinscripció.

És IMPORTANT també, que en la llista, si posem en mig un centre no adscrit, els següents en ordre a la llista, passen a considerar-se no adscrits, encara que ho siguin.

Els criteris de ponderació per prioritzar admissions són els següents :

Hi ha dos canvis importants, ara no donen punts ni les malalties cròniques de l’aparell digestius ni les al·lèrgies. I tampoc dóna punts que un familiar hagués estat alumne del centre.

Una vegada està tothom preinscrit, es fan les llistes ordenades per cada institut, primer s’ordenen per ordre de selecció (primeres opcions primer, després segones, etc.), i després per les peticions de centres adscrits. Després es ponderen amb els punts, i posteriorment es tracten les de centres no adscrits.

Exemple

Així, per exemple, imaginem que el nostre institut de referència, el 4 cantons, té 90 places. Hi ha 6 reservades per a alumnes amb necessitats educatives especials. Per tant quedarien 84 places disponibles.

Ara tornem a imaginar, que de les 12 escoles adscrites al 4 cantons, hi han les següents sol·licituds en primera opció :

Escola 1 – 40

Escola 2 – 20

Escola 3 – 30

Escola 4 – 10

Escola 5 – 10

Escola 6 – 5

Escola 7 – 5

Escola 8 – 1

Escola 9 – 1

Escola 10 – 1

Escola 11 – 1

Escola 12 – 1

Això farien 125 sol·licituds en primera opció.

També hi ha 30 sol·licituds en primera opció, però provinents d’escoles no adscrites, per tant, passen al final del procés d’adjudicació.

Ara entren joc els punts de ponderació segons els criteris descrits, així, si anem adjudicant places segons puntuació (imaginada), tindríem ;

 • 10 sol. amb 105 punts – Queden 74 places
 • 20 sol. amb 70 punts – Queden 54 places
 • 10 sol. amb 55 punts – Queden 44 places
 • 55 sol. amb 30 punts – Falten 11 places
  • Aquestes 55 sol·licituds estan empatades a punts, i s’hauran de repartir 44 places. Es fa sorteig per número aleatori, i quedaran 11 peticions en llista d’espera.
 • 30 sol. amb 15 punts – Falten 30 places
  • Aquestes 30 sol·licituds també queden en llista d’espera.

Les peticions no de primera opció també queden a la cua de llista d’espera, i també les 30 provinents d’escoles no adscrites.

Esperem aquesta informació us ajudi a aclarir una mica més el procés de preinscripció.