En aquest article intentarem explicar a les famílies, les eines digitals que es fan servir a l’escola Pere IV, com s’utilitzen i quins avantatges tenen.

 

Google Suite

 

Google Suite, és com un compte de Google normal, però podem tenir comptes amb el domini @pereiv.cat

Els avantatges són :

  1. Que el claustre de professors pot fer administració dels usuaris alumnes.
  2. Que podem compartir l’espai disponible amb la resta de comunitat de l’escola, en aquest cas amb l’AMPA.
  3. Que els alumnes menors de 14 anys, que no poden legalment tenir un compte de correu de gmail, poden tenir-la per estar sota la tutela i administració d’una entitat educativa, en el nostre cas, l’Escola Pere IV.
  4. Disposem d’espai al núvol il·limitat pels continguts de la comunitat educativa.

Com s’utilitza a l’escola :

  1. Els alumnes tenen una adreça de gmail @pereiv.cat, tutoritzada pel tutor del seu curs, que és el responsable de restaurar-los el compte si perden la contrasenya.
  2. Hi ha un espai de Google Drive, que els administradors, en aquest cas els professors, poden compartir entre els alumnes d’una classe, o d’una assignatura, per realitzar treballs diversos, compartir informació, mantenir llistes de tasques, etc.
  3. Dins de Drive, els alumnes i professors poden accedir a les aplicacions ofimàtiques de Google, desde Docs (per realitzar documents de text), fins Presentations (per realitzar presentacions amb diapositives). També poden fer servir aquest espai d’emmagatzematge per guardar imatges, enllaços, referències a pàgines web amb informació educativa, etc.

 

Per a més informació :

http://www.requetetic.com/blog/google-apps-educacion/

https://gsuite.google.com/learning-center/#!/

https://edutransformationcenter.withgoogle.com/resource/5359210330062848

https://edutransformationcenter.withgoogle.com/resource/4596343943200768

http://googleforeducation.blogspot.com/2014/11/preparing-for-successful-technology.html

https://sites.google.com/a/ccpsnet.net/anytime-anywhere-learning/faq

https://www.youtube.com/user/eduatgoogle

Kahoot

 

Kahoot és una eina que permet fer qüestionaris en línia. És una aplicació per mòbils i tauletes que, compartint un identificador o pin entre grups d’usuaris, permet que els usuaris convidats puguin avaluar-se sobre diferents qüestionaris. A l’estil d’un joc on es tria la resposta correcta.

Aquí teniu un vídeo tutorial en català:

Per a més informació:

https://kahoot.com/

https://www.xataka.com/basics/kahoot-que-es-para-que-sirve-y-como-funciona

https://ca.wikipedia.org/wiki/Kahoot!

 

Popplet


Amb popplet es poden fer diagrames i mapes mentals. Ens serveix per organitzar millor les nostres idees.

Per exemple:

Per a més informació:

http://popplet.com/

 

code.org

CODE és una organització que intenta fomentar els coneixements en les ciències de la computació i fer arribar a tothom la oportunitat d’aprendre a programar.

En la seva pàgina web disposen de multitud de cursos i eines d’aprenentage, per a tots els nivells i edats.

Per a més informació :

https://code.org/

https://es.wikipedia.org/wiki/CODE_(organizaci%C3%B3n)

https://alexismarin.wordpress.com/2013/03/13/que-es-code-org/