escoles_obertes

Finalment ens han pagat la subvenció d’escoles obertes juny i setembre. 908,92 euros pel juny i 1.211,90 pel setembre.
Aquestes quantitats es tornaran als alumnes que van fer el casal del mes de juny: dia 20, dies 23 a 27 i dia 30, i els que van fer alguna de les dues setmanes de setembre.
S’ha repartit de forma proporcional al cost que va suposar fer cadascun d’aquests casals.
Per tant toca:

Juny
dia 20 2,59€
Setmana 23 a 27 matí -tarda 10,06€
Setmana 23 a 27 matí fins les 15.00 7,92€
Setmana 23 a 27 matí 5,33€
dia 30 matí -tarda 2,50€
dia 30 matí fins les 15.00 1,98€
dia 30 matí 1,34€

setembre

1a setm. matí -tarda 13,70€
1a setm. matí fins les 15.00 10,86€
1a setm. matí 7,35€
2a setm. matí -tarda 8,19€
2a setm. matí fins les 15.00 6,52€
2a setm. matí 4,34€

Per tant els pares afectats haurien de passar per secretaria (Esther o Aïda) i dir si volen cobrar en efectiu o compensar en algun dels rebuts que hi hagi pendents. De pas comprovar la quantitat que els pertoca.

Salutacions,

Josep Muntó

PD: les colònies no entren