Captura de pantalla 2013-03-22 a la(s) 10.26.37

 

BASES

TEMÀTICA

La narració ha d’incloure, de la forma que el narrador cregui més convenient, els costums d’aquestes bèsties tant singulars que poden volar, poden nedar, viuen dins la terra en coves i treuen foc per la boca: el Dracs !!!

Tot i que de dracs n’hi ha per tot el món, els seus costums són bastant desconeguts i sembla ser que en tenen de diversos i de contradictoris. Des dels més afeccionats a cruspir-se tendres donzelles fins els que fan florir els prats a la primavera…

Aquest concurs pot ser un bon moment per descobrir nous costums que fins ara els dracs ens tenien amagats a les seves coves, o al fons dels llacs… Els anem a conèixer junts ?

CONDICIONS GENERALS PER A PARTICIPAR

1.- Poden participar en el concurs obres que s’atinguin a la temàtica descrita en la introducció, i d’acord a les condicions específiques establertes per les diferents categories.

2.- Les obres presentades han d’estar escrites en català, en qualsevol dels gèneres literaris, i s’han de lliurar en suport físic, no electrònic, al Centre d’Imatgeria Festiva de Sant Martí, Can Saladrigas, de dilluns a divendres de 17:30 h a 21:00 h.

3.- Les obres hauran d’anar signades amb un pseudònim i es presentaran amb l’estètica i el format que cada autor consideri més adient. Cada obra haurà d’anar acompanyada d’un sobre tancat on caldrà indicar, a la part exterior, la denominació “III Concurs de Narracions Els dracs i els seus costums”. En la part interior del sobre s’hi haurà de fer

constar, a part del pseudònim, les dades de l’autor: nom i cognoms, edat, adreça, telèfon de contacte, i adreça de correu electrònic.

4.- Cada persona pot presentar tantes obres com vulgui.

5.- El concurs es declararà desert si no s’hi presenten com a mínim 5 narracions per cada categoria.

6.- El termini per a la presentació de les obres acaba el divendres 18 de maig.

7.- CATEGORIES

 •   Categoria A: de 6 a 11 anys
 •   Categoria B: de 12 a 16 anys

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE CADA CATEGORIA Categoria A: de 6 a 11 anys

 •   Els textos han de tenir, com a mínim, una extensió d’1 cara d’un full DIN-A4.
 •   Cada narració ha d’anar acompanyada d’un altre full, també DIN-A4, amb una

  il·lustració sobre el tema del que tracta la narració.

  Principals qüestions que es valoraran:

 •   La claredat en l’exposició de la narració i la cura en la realització de la il·lustració.
 •   L’originalitat del relat i de la il·lustració.
 •   La forma de presentar l’obra.

  Categoria B: de 12 a 16 anys

 •   Els textos han de tenir, com a mínim, una extensió de 2 cares d’un full DIN-A4.
 •   Cada narració ha d’anar acompanyada d’un altre full, també DIN-A4, amb una

  il·lustració sobre el tema del que tracta la narració.

  Principals qüestions que es valoraran:

 •   La claredat en l’exposició de la narració i la cura en la realització de la il·lustració.
 •   L’originalitat del relat i de la il·lustració.
 •   La forma de presentar l’obra.

page2image17792 page2image18592

JURAT I VEREDICTE

1.- Els autors de les obres presentades es comprometen a no retirar-les abans de fer-se públic el veredicte del jurat, ni de forma definitiva, ni per a fer-hi correccions.

2.- El veredicte serà inapel·lable i es farà públic el dissabte 18 de maig a les 17:45h, a la Rodona del Casino, dins del marc de la 35a Fira d’Entitats i Artesans de les Festes de Maig del Poblenou.

3.- El Jurat estarà format per la Presidència de la Colla del Drac del Poble Nou i 3 persones més que la Junta de l’entitat designin a aquest efecte.

4.- La presentació de les obres pressuposa l’acceptació de les bases, així com dels drets i de les obligacions que se’n deriven.

Per a qualsevol aclariment podeu adreçar-vos a:

infodrac@dracpoblenou.cat