La foto  
Foto: Josep Maria March       

Si algú ho desitja pot baixar la fotografia a alta qualitat (mida més gran) en el següent enllaç: http://download.yousendit.com/C379172F798DCC02